فارغ التحصیلان سال 1400-1399

Student

علی سلوکی

رتبه 112

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

محمدمهدی کجوری

رتبه140

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

Student

ابوالفضل علائی یگانه

رتبه492

آموزش عربی دانشگاه فرهنگیان

Student

مهدی جعفری

رتبه1073

حسابداری دانشگاه خوارزمی

Student

بهنام شراهی

رتبه 1339

آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان

Student

علیرضا حسنی کماندشتی

رتبه1489

حسابداری دانشگاه خوارزمی

Student

عرفان بیدقی

رتبه2081

آموزش عربی دانشگاه فرهنگیان

Student

عرفان احمدیان

رتبه 2560

آموزش انگلیسی دانشگاه فرهنگیان

Student

محمدمهدی یوسفی

رتبه3076

آموزش فارسی دانشگاه فرهنگیان

Student

امیرحسین فتحی

رتبه3128

حقوق دانشگاه مفید

Student

سیدعلی دارستانی فراهانی

رتبه3263

آموزش فارسی دانشگاه فرهنگیان

Student

محمدهادی شهبازی

رتبه3365

فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

Student

رضا خوش نیت سهزابی

رتبه 3925

افسری دانشگاه امام حسین

Student

حسین سلمانی

رتبه 4474

آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان

Student

مهدی زمان پور

رتبه 4925

اقتصاد دانشگاه زنجان

Student

امیرعلی طاهرمیرزایی

رتبه5101

مدیریت گردشگری دانشگاه علوم تحقیقات

Student

مهرشاد روح آبادی

رتبه 6144

اقتصاد دانشگاه قم

Student

امیرحسین زنگویی

رتبه 6237

راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان

Student

محمدرضا کاظم زاده

رتبه6767

- - -

Student

عرفان باتوانی

رتبه6821

- - -

Student

محمد محمدخانی

رتبه6924

مدیریت فرهنگی دانشگاه علم و هنر

Student

مهدی رحیمی

رتبه 6969

حقوق دانشگاه تهران جنوب

Student

محمد سلمانی

7082

آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان

Student

محمدجواد کرمی

رتبه 7126

مدیریت مالی دانشگاه ایوانکی

Student

امیر حسین رنجبر روشنق

رتبه 7465

حقوق دانشگاه تهران مرکز

Student

مهدی خیبری سهزابی

رتبه 7598

راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان

Student

علی اصغر مغانلو

رتبه 8185

مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

سیدعلی صفوی

رتبه8629

حسابداری دانشگاه پیام نور شهرری

Student

محمدمهدی خدائی نیگجه لو

رتبه8659

فقه و حقوق دانشگاه اصول الدین

Student

سیدامیرحسین موسوی

رتبه 8667

حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات

Student

محمدمهدی نصیری

رتبه8840

حسابداری دانشگاه ارشاد دماوند

Student

میثم تلخ آبی خمسه

رتبه8961

ادبیات فارسی دانشگاه قم

Student

هانی طباخیان

رتبه 9981

حقوق دانشگاه طلوع مهر قم

Student

احسان حمدی زاده قورتلمش

رتبه 10755

فقه و حقوق دانشگاه اصول الدین

Student

علی اصغر سیف نیک

رتبه 11946

مدیریت صنعتی دانشگاه ارشاد دماوند

Student

محمد هژبرخواه اقبلاغ

رتبه 11973

علوم ورزشی دانشگاه قم

Student

امیرحسین طهماسبی وندرخشانی

رتبه 12081

روزنامه نگاری دانشگاه سوره

Student

امیررضا شمشیری

رتبه 12122

افسری دانشگاه امام حسین

Student

امیرحسین الوندی

رتبه 12212

جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

Student

نیما مرادی

رتبه 13070

مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

امید ترابیان

رتبه 13181

مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور شهرری

Student

محمدمهدی چاکری آغمیونی

رتبه 13253

روانشناسی دانشگاه پیام نور پیشوا

Student

امیرمنصور اقدسی

رتبه13578

- - -

Student

مهدی عصری

رتبه13807

- - -

Student

محمدحسین یعقوب زاده

رتبه15085

حسابداری دانشگاه تهران غرب

Student

امیرحسین اکبری

رتبه15897

حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات

Student

اسهیل سلامی نژاد

رتبه16283

- - -

Student

شایان شهریاری

رتبه16399

مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور پرند

Student

امین جعفرزاده

رتبه 16752

مدیریت امور بانکی دانشگاه تهران مرکز

Student

صالح نقدی پری

رتبه 17348

حقوق دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی

Student

یاسین مصطفائی

رتبه18155

مریریت مالی دانشگاه رجا قزوین

Student

محسن امینی

رتبه18245

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران غرب

Student

امیرحسین علی جان زاده

رتبه18245

مدیریت مالی دانشگاه تهران جنوب

Student

سهیل بابائی

رتبه18394

روانشناسی دانشگاه تهران جنوب

Student

عارف روحی

رتبه18439

مدیریت صنعتی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

مهدی اشلافی

رتبه21305

علوم ورزشی دانشگاه پیام نور شهرری

Student

محمدپارسا میرزاخانی

رتبه21456

حسابداری دانشگاه آزاد کرج

Student

مهدی وفائی سفیداله

رتبه22379

- - -

Student

حجت حدادی

رتبه22532

علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اسلامشهر

Student

رضا عسگری

رتبه22603

ادبیات عرب دانشگاه مذاهب اسلامی

Student

وحید ولی پور

رتبه 24457

افسری دانشگاه امام حسین

Student

محمدرضا نوری

رتبه21249

حقوق دانشگاه پیام نور طالقان

Student

امیررضا گودرزی

رتبه27064

علوم کامپیوتر دانشگاه تهران شرق

Student

مهیار الوهیمی

رتبه27689

مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور پاکدشت

Student

امیرعلی زارعی

رتبه27911

علوم سیاسی دانشگاه تهران غرب

Student

حسین فتح الهی

رتبه29426

افسری دانشگاه امام حسین

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee