فارغ التحصیلان سال 93 - 92

Student

سید سالار موسوی

رتبه 25

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

رضا معصومی

رتبه61

حقوق دانشگاه تهران

Student

فرزاد مظهری

رتبه 137

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

محمد امین اربابی

رتبه 171

علوم سیاسی دانشگاه تهران

Student

مهدی فاتحی

رتبه 406

حقوق دانشگاه شاهد

Student

علی سر آبادانی

رتبه 415

حقوق دانشگاه امام صادق

Student

هادی وظیفه ایرنجی

رتبه 418

مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

Student

مهدی احمدی

رتبه 461

اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

Student

محمد وشایی

رتبه 465

حقوق دانشگاه علوم قضایی

Student

سعید عبدی سرچشمه

رتبه 622

حقوق دانشگاه شاهد

Student

سجاد عباس زاده

رتبه 658

حقوق دانشگاه علوم قضایی

Student

امیر مستعان لورون

رتبه 680

مشاوره دانشگاه تهران

Student

فرزاد شراهی

رتبه 758

حقوق دانشگاه علوم قضایی

Student

علی محمد یاری

رتبه 843

حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

Student

علی دانشی

رتبه 880

حقوق دانشگاه علوم قضایی

Student

امیر موسوی

رتبه 891

مترجمی عرب دانشگاه تهران

Student

حسین قاسمی

رتبه 943

علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

Student

عرفان رضا خانلی

رتبه 992

فقه و حقوق دانشگاه شاهد

Student

احسان قاسم لوی

رتبه 1014

حقوق دانشگاه قم

Student

مجید حسینی

رتبه 1086

فقه و حقوق دانشگاه شاهد

Student

محمد میر محمد حسینی

رتبه 1198

فقه و حقوق دانشگاه شاهد

Student

مهدی نصیری پروچ

رتبه 1453

فقه و حقوق دانشگاه قزوین

Student

محمد رضا گل محمدی

رتبه 1456

مدیریت بازرگانی دانشگاه قم

Student

رامین کرباسی بنه کهل

رتبه 1529

مدیریت بازرگانی دانشگاه قم

Student

فرشید طهماسب نظامی

رتبه 1991

حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

Student

پیمان رضایی

رتبه 2268

حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

Student

سعید معروف میرزاروف اسماعیلی

رتبه 2311

حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

Student

داریوش اخجسته

رتبه 2351

مدیریت بیمه دانشگاه آزاد تهران

Student

سعید رضایی حیدر

رتبه 2804

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

نیما دلجو

رتبه 2859

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

مهدی میرزا زاده سلطان آباد

رتبه 2963

مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان

Student

محمود اله یاری بیک

رتبه 3216

روابط عمومی دانشگاه علامه

Student

ایمان کوهی نژاد

رتبه 3261

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

سید جلال الدین یونسی

رتبه 3397

حقوق دانشگاه قزوین

Student

آرین ارواحی آذر

رتبه 3847

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

سیاوش باقر زاده

رتبه 3890

مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

Student

علی غفاری

رتبه 4022

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

امیر محمد علیزاده فنائی

رتبه 4083

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

حسین مردانیان

رتبه 7106

مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامشهر

Student

سینا اقتصادی

رتبه 4259

علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

Student

امیر آقا زاده

رتبه 4500

علوم اجتماعی دانشگاه علامه

Student

علی بخشی

رتبه 4691

ادبیات فارسی دانشگاه علامه

Student

ناصر فرجی

رتبه 4716

علوم تربیتی دانشگاه علامه

Student

محمد رضا علیزاده گلین قشلاقی

رتبه 4813

مدیریت دولتی دانشگاه آزاد دماوند

Student

مرتضی آهنی

رتبه 4820

راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان

Student

رضا سلیمی

رتبه 5970

حقوق دانشگاه پیام نور تهران

Student

احسان قاسمی کهورین

رتبه 6114

مدیریت دولتی دانشگاه آزاد تهران

Student

علی اکبر آخوندی

رتبه 8554

مدیریت دولتی دانشگاه آزاد تهران

Student

عرفان قلم خانی

رتبه 5044

علوم تربیتی دانشگاه علامه

Student

مهدی صلحی چقوشی

رتبه 11311

مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران

Student

حامد ابراهیم

رتبه

Student

علیرضا اسدی

Student

سعید حسینخانی

Student

محمدرضا قربانی

Student

شایان مرسلی

Student

علی اکبر نوروز قلعه

Student

Student

Student

Student

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee