فارغ التحصیلان سال 96 - 95

Student

علیرضا عقیلی بهنام

رتبه 42

راهنمایی و مشاوره دانشگاه تهران

Student

امیرحسین شریفی زاده

رتبه 48

علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی

Student

علی رضا میری آشتیانی

رتبه 66

حسابداری دانشگاه صنعت نفت

Student

امید علی پور

رتبه 122

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

علیرضا کامرانی

رتبه 132

مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی

Student

امیر علی مومنی

رتبه 133

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

محمد ابراهیم عرب

رتبه 159

علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی

Student

علی ابراهیمیان

رتبه 201

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

Student

محمد حسن کامرانی

رتبه 241

علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی

Student

محمد جواد دارا

رتبه 287

علوم سیاسی دانشگاه تهران

Student

مهران طایری احمد آباد

رتبه 321

حقوق دانشگاه شاهد

Student

حسین صابر

رتبه 644

حقوق دانشگاه امام خمینی

Student

علی محمد اسمعیل

رتبه 674

حقوق دانشگاه شاهد

Student

محراب روح آبادی

رتبه 689

مدیریت بانکی دانشگاه خوارزمی

Student

محمد رضا رحیمی گزورعلیا

رتبه 696

آموزش زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مفتح

Student

مهدی حبیب زاده

رتبه 709

حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

Student

امیر محمد رحیمی فرد

رتبه 845

حقوق دانشگاه شاهد

Student

محمد ولی زاده

رتبه 904

حسابداری دانشگاه خوارزمی

Student

محمد حسین صفاری

رتبه 926

حقوق دانشگاه تهران

Student

علیرضا عاقلی

رتبه 1219

مدیریت امور گمرکی دانشگاه خوارزمی

Student

علیرضا روهینا

رتبه 1288

آموزش زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مفتح

Student

امیر حسین شراهی

رتبه 1378

مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

Student

سید محمد جواد حیدری

رتبه 1572

حسابداری دانشگاه خاتم تهران

Student

پویا گودرزی

رتبه 1588

علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

احمد رضا گلچین

رتبه 1623

مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

Student

عرفان گودرزی

رتبه 1665

اقتصاد دانشگاه خوارزمی

Student

افشین حبیبی

رتبه 1885

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

Student

پوریا کنشلو

رتبه 1936

علوم سیاسی دانشگاه تهران

Student

سجاد محمدی خانقاه

رتبه 1951

حسابداری دانشگاه امام خمینی

Student

سید علیرضا میر محمدی

رتبه 2014

روزنامه نگاری دانشگاه صداوسیما

Student

ابوالفضل پیروی مسئله گو

رتبه 2115

حقوق دانشگاه تهران جنوب

Student

امیر محمد علی نژاد

رتبه 2142

مديريت بيمه دانشگاه علامه طباطبایی

Student

علی محمدی

رتبه 2175

زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

Student

احسان رحمانی جاوید

رتبه 2179

آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مفتح

Student

آرش نورانی دراباد

رتبه 2232

حقوق دانشگاه صدرالمتالهين

Student

علی عامری

رتبه 2335

علوم سیاسی دانشگاه شاهد

Student

محمد مراد قلیئی

رتبه 2361

مدیریت بازرگانی دانشگاه صدرالمتالهين

Student

محمد رضا فرهادی

رتبه 2420

مدیریت بازرگانی دانشگاه قم

Student

امیر عباس دهکان

رتبه 2547

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

Student

علی رجبی

رتبه 2623

حسابداری دانشگاه قم

Student

عرفان قاری

رتبه 2777

جغرافیا دانشگاه تهران

Student

امیر مسعود قلی زاده

رتبه 2791

مدیریت بازرگانی دانشگاه قم

Student

مهدی رحمت پور

رتبه 2813

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

Student

محمد رضا فلاح

رتبه 2980

مدیریت بازرگانی دانشگاه صدرالمتالهين

Student

امیر حسین کرباسچی

رتبه 3234

حقوق دانشگاه خرم آباد لرستان

Student

جمشید اعرابی

رتبه 3366

فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان

Student

محمد زنگیان

رتبه 3454

آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مفتح

Student

محمد رضا محتشمی

رتبه 3477

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه علامه طباطبایی

Student

آرمان سهلعلی

رتبه 3829

جغرافیا دانشگاه خوارزمی

Student

مجید سعید نصرتی

رتبه 4275

اقتصاد دانشگاه قم

Student

امیر حسین بلاشی

رتبه 4279

مدد کاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

حسین عباسی

رتبه 4356

آموزش الهیات دانشگاه شهید مفتح

Student

مهدی قلی زاد فیروز جانی

رتبه 4551

آموزش علوم اجتماعی دانشگاه حکیم فردوسی البرز

Student

پدرام محامی آهنگران

رتبه 4734

مدیریت جهانگردی دانشگاه شیراز

Student

مهدی علی پور

رتبه 5012

اقتصاد دانشگاه قم

Student

محمد حسین خلیلی

رتبه 5017

آموزش علوم اجتماعی دانشگاه حکیم فردوسی البرز

Student

رضا کلاهچی

رتبه 5179

Student

امیر حسان باقری نویسی

رتبه 5198

Student

عرفان محمدی فخر

رتبه 5634

مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شاهرود

Student

امیر حسین جاوید

رتبه 5699

مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور شهرری

Student

علی ملا اسمعیل زاده

رتبه 6118

اقتصاد دانشگاه تهران غرب

Student

سید محمد یمنی

رتبه 6455

مدیریت بازرگانی دانشگاه پرندک تهران

Student

کورش مسکنی

رتبه 6581

مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه تهران جنوب

Student

علیرضا گل محمدی باشکند

رتبه 6731

Student

محمد حسین شعاع

رتبه 6909

پژوهشگری اجتماعی دانشگاه گیلان

Student

امیر حسین برومند

رتبه 7054

Student

حسین محمدی

رتبه 7277

حقوق دانشگاه ایوانکی سمنان

Student

محمد مهدی احمدی

رتبه 7463

Student

محمدجواد شریف زاده

رتبه 7652

مدیریت بازرگانی دانشگاه پرندک تهران

Student

محمد رضا تقی زاده ورزقانی

رتبه 8167

فقه و مبانی حقوق دانشگاه قرآن و حدیث قم

Student

مهدی ب بوجاری

رتبه 8527

Student

محمد مهدی بهنام

رتبه 9061

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

Student

سجاد چزانی شراهی

رتبه 11295

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

Student

عرفان بالاخانی قرا کلک

رتبه 13591

Student

اشکان صالحی

رتبه 16212

حسابداری دانشگاه پیام نور حسن آباد تهران

Student

علی احمد زاده

رتبه

Student

امیر حسین ادیب زاده

رتبه

Student

Student

Student

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee