فارغ التحصیلان سال 99 - 98

Student

امیرحسین روحی

88رتبه

علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی

Student

ایمان شریفی زارچی

459رتبه

حقوق دانشگاه قم

Student

محمد مصطفي خليلي

رتبه461

حوزه علمیه

Student

عليرضا نصر الهي

521رتبه

راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران

Student

یحیی سلیمانی

رتبه612

حقوق دانشگاه شاهد

Student

عليرضا نامدار فرزانه اقدم

رتبه696

علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

Student

عليرضا ميرزايي راد

رتبه1015

آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

Student

محمدحسین قدبیگی

1110رتبه

آموزش زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مفتح

Student

امير حسين خدابنده لو

رتبه1116

حقوق دانشگاه قم

Student

يوسف شيرازي

1327رتبه

آموزش زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مفتح

Student

محمد صالح سعيدي

رتبه1447

اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

Student

علي رضواني شهامت

رتبه1498

فقه و مبانی حقوق دانشگاه شاهد

Student

رضا عباسي

1660رتبه

فقه و مبانی حقوق دانشگاه شاهد

Student

عباس ملکی شاهباغی

رتبه1735

مديريت بيمه دانشگاه خوارزمی

Student

امير علي پارسا

رتبه2153

مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

Student

سهیل غنی آبادی

2281رتبه

حسابداری دانشگاه علم و فرهنگ

Student

امير حسين جعفري

2554رتبه

راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران

Student

محمد حسين عزيزي

رتبه2804

آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

Student

امیرحسین میرزایی ازندریانی

2876رتبه

حسابداری دانشگاه امام خمینی

Student

محمد امين جانشاهي

رتبه3053

مدیریت صنعتی دانشگاه قم

Student

علي باقر زاده مشتقين

3082رتبه

حقوق دانشگاه صدرالمتالهين

Student

محمد امين صادق آبادي

3275رتبه

حوزه علمیه

Student

امير رضا فردوسي حسين آبادي

رتبه3315

حسابداری دانشگاه قم

Student

محمدحسین شهبازی

3359رتبه

آموزش الهیات دانشگاه شهید چمران

Student

مصطفي ذبيحي جلالی زواره

3378رتبه

آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

Student

امیرحسین صالح نژاد

3432رتبه

راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران

Student

عليرضا کرمی

رتبه3453

آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

Student

عليرضا طاقتي

3649رتبه

مردم شناسی دانشگاه تهران

Student

حسام الدین شعبانیان

3710رتبه

حقوق دانشگاه محقق اردبيلي

Student

سهیل یاراحمدي

4121رتبه

اقتصاد دانشگاه قم

Student

امیررضا رحیمیان

4279رتبه

حسابداری دانشگاه قم

Student

امیر علی فهیمی گیگلو

4360رتبه

Student

محسن فتحي بريس

4403رتبه

آموزش الهیات دانشگاه شهید چمران

Student

سعيد خزايي

4756رتبه

حسابداری دانشگاه رازي

Student

عرفان بابا نژاد

5037رتبه

روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

عليرضا عظيمي سوران

5069رتبه

آموزش الهیات دانشگاه شهید چمران

Student

مهدي عابدي فر

5316رتبه

راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران

Student

امیرحسین رجبی

5341رتبه

راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران

Student

نيما غلامي

5444رتبه

حقوق دانشگاه صدرالمتالهين

Student

امير حسين شكري

5839رتبه

زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی

Student

ياسر صفايي

5989رتبه

راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران

Student

عباس محمدي

رتبه6158

آموزش الهیات دانشگاه شهید چمران

Student

محمدجواد محمدی ارزنق

6504رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه اروميه 

Student

معراج محمد نژاد

رتبه6550

مدیریت بازرگانی دانشگاه صدرالمتالهين

Student

سيد محمد حسين حسيني

6560رتبه

راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران

Student

علي یوسفی

8354رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد شهرری

Student

امير رضا عرب مرقي

رتبه8441

راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید مفتح

Student

محمد جواد بختياري

9003رتبه

روانشناسی دانشگاه تهران جنوب

Student

سیدصدرا صفوی

9885رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد شهرری

Student

محراب احضاري

رتبه9892

راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران

Student

پوريا تقوي گودرزي

10830رتبه

حسابداری دانشگاه ارشاد دماوند

Student

سهیل آثاری گرگری

11196رتبه

اقتصاد دانشگاه آزاد شهرری

Student

شاهين یزدانی مقدم

11877رتبه

مدیریت صنعتی دانشگاه ارشاد دماوند

Student

محمد فتحعلي پور

12207رتبه

مديريت دولتي دانشگاه آزاد شهرری

Student

امير حسين پرتوي

12793رتبه

حقوق دانشگاه آزاد پيشوا

Student

نيما دهقاني

رتبه 13630

مدیریت صنعتی دانشگاه ارشاد دماوند

Student

علی محمدی

رتبه13920

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران جنوب

Student

امير مهدي سفلايي

14221رتبه

گردشگري دانشگاه سمنان

Student

علی نوری فرد

16113رتبه

روانشناسی دانشگاه تهران شمال

Student

کمیل زینالی

16164رتبه

حسابداری دانشگاه آزاد رباط کریم

Student

امیرحسین عبدالوند

رتبه 17121

حقوق دانشگاه آزاد پيشوا

Student

محمد متين شهاقيني

رتبه17056

حقوق دانشگاه تهران جنوب

Student

محمد رضا حسینی

20828رتبه

Student

محمدرضا مبتکر

21352رتبه

دانشکده افسری دانشگاه امام حسین

Student

پوريا نصرتي

23713رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران جنوب

Student

محمد رضا تقي زاده خاتون

رتبه 24753

حقوق دانشگاه یادگار امام

Student

علیرضا آقازاده

رتبه25213

حقوق دانشگاه یادگار امام

Student

محمدمهدی سوری

26870رتبه

افسری دانشگاه امام حسین

Student

مهدي دانشگر

29383رتبه

حسابداری دانشگاه تهران غرب

Student

نيما عیوضی

567993رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران جنوب

Student

امير مهدي عبدالوند

رتبه 59626

حسابداری دانشگاه تهران غرب

Student

Student

Student

Student

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee