فارغ التحصیلان سال 97 - 96

Student

رضا حلالخور میر کلائی

رتبه 47

علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی

Student

علیرضا تکلوئی

رتبه 107

حسابداری دانشگاه تهران

Student

مهدی شکری جوشقان

رتبه 108

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

حسین نیکبخت

رتبه 200

اقتصاد دانشگاه تهران

Student

نوید آقاخانی

رتبه 205

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

Student

محمدعلی طالبی

رتبه 243

حسابداری دانشگاه تهران

Student

امیر محمد حاتمی

رتبه 268

علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی

Student

سجاد محمدی

رتبه 273

حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

Student

سید علی رضوی

رتبه 288

مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی

Student

ابوالفضل طهماسب زاده

رتبه 332

حقوق دانشگاه شاهد

Student

علی کلی وند

رتبه 346

حقوق دانشگاه امام صادق

Student

محمد مهدی بایندریان

رتبه 382

حقوق دانشگاه شاهد

Student

مهدی گودرزی

رتبه 483

حقوق دانشگاه پردیس فارابی-تهران

Student

شهریار صادقی آقچای

رتبه 508

اقتصاد دانشگاه تهران

Student

آرمین کاظم زاده اناری

رتبه 540

حقوق دانشگاه امام خمینی

Student

محمد حسین حیدری صادق

رتبه 577

مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

Student

مهدی صادق پور

رتبه 606

حقوق دانشگاه پردیس فارابی-تهران

Student

حمید رضا محبی کیا

رتبه 638

حقوق دانشگاه امام صادق

Student

سامان ارمغان

رتبه 801

حقوق دانشگاه قم

Student

علی آقا سیانی

رتبه 909

جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

Student

امیر حسین ملکی بوئینی

رتبه 920

اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

Student

عرفان اعرابی

رتبه 981

حسابداری دانشگاه خوارزمی

Student

امیر حسین علیزاده

رتبه 986

مدیریت بانکی دانشگاه خوارزمی

Student

امیر حسین فتحی ازونبلاغ

رتبه 988

حسابداری دانشگاه خوارزمی

Student

سجاد اسپیانی

رتبه 1234

اقتصاد دانشگاه خوارزمی

Student

محمد حسین نیازی

رتبه 1290

حسابداری دانشگاه خوارزمی

Student

محمد گودرزی

رتبه 1294

حسابداری دانشگاه خوارزمی

Student

محمد حسین بقائی شانجانی

رتبه 1352

مدیریت بانکی دانشگاه خوارزمی

Student

امیر حسین جمالی هل آباد

رتبه 1436

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

محمد مهدی رضیئی

رتبه 1515

اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

Student

سید محراب ذره کرمانشاهی

رتبه 1618

جامعه شناسی دانشگاه شاهد

Student

محراب صدری اردلانی

رتبه 1694

اقتصاد دانشگاه قم

Student

علیرضا سبحانی شاد

رتبه 1833

آموزش زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مفتح

Student

محمد رضا جعفر نیا

رتبه 1921

حقوق دانشگاه سمنان

Student

امیر محمد نوروز پور

رتبه 1930

فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

Student

علی سلیمی توپقرا

رتبه 1935

علوم تربیتی دانشگاه شاهد

Student

رضا زارعی

رتبه 2111

حسابداری دانشگاه تهران

Student

نیما ملا قنبری

رتبه 2314

مدیریت بازرگانی دانشگاه علم و هنر تهران

Student

محسن محمد زاده ء اصل

رتبه 2334

حسابداری دانشگاه علم و هنر تهران

Student

حسین عطری

رتبه 2367

مدیریت بازرگانی دانشگاه علم و هنر تهران

Student

یونس وهابیان

رتبه 2529

آموزش زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مفتح

Student

سید سهیل موسوی

رتبه 2554

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

Student

محمد محراب حسین زهی

رتبه 2590

مدیریت بازرگانی دانشگاه علم و هنر تهران

Student

علی حسنی

رتبه 2732

مدد کاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی

Student

محمد خالقی ثمرین

رتبه 3011

آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مفتح

Student

محمدرضا احمدی افوشته

رتبه 3699

حقوق دانشگاه پیام نور شهرری

Student

امین پیر مرادی

رتبه 4198

آموزش الهیات دانشگاه شهید مفتح

Student

سید محمد رضا کاظمی فیضی

رتبه 4437

مدیریت بانکی دانشگاه خاتم تهران

Student

امیر حسام نوروزی

رتبه 4597

حقوق دانشگاه ارشاد دماوند

Student

احسان احکامی اسکوئی

رتبه 4746

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران غرب

Student

مهرداد پازوکی

رتبه 5103

اقتصاد دانشگاه قم

Student

علی رمضانی

رتبه 5611

آموزش علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران

Student

حمید رضا رضائی

رتبه 5733

آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مفتح

Student

نوید ایرانشاهی

رتبه 6152

فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان

Student

علی مؤمنی دهقی

رتبه 6930

حسابداری دانشگاه ارشاد دماوند

Student

محمد رضا اسماعیلی

رتبه 7356

اقتصاد دانشگاه سمنان

Student

علی دهقان

رتبه 7918

Student

عرفان رکعتی

رتبه 8215

حسابداری دانشگاه باختر ایلام

Student

رسول صدیقی ممان

رتبه 8276

مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور شهرری

Student

سجاد عیسی زاده

رتبه 10745

مدیریت مالی دانشگاه ارشاد دماوند

Student

حسین سهرابی

رتبه 11322

زبان و ادبیات عرب دانشگاه قم

Student

عرفان شیخی سبزی

رتبه 12105

مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ورامین

Student

محمد مهدی صالحی نصر

رتبه 12763

حقوق دانشگاه طلوع مهر قم

Student

آرش ایمانی

رتبه 16589

Student

محمد خزائی

رتبه 20630

علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شهرری

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee