فارغ التحصیلان سال 86 - 85

محمد پاک نیت

رتبه 227

فلسفه دانشگاه تهران

سید ابراهیم دراجی

رتبه 235

حقوق دانشگاه تهران(قم)

محمد جعفر بگلو

رتبه 269

مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی عباسی

رتبه 510

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

احسان عابد

رتبه 536

مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

امیر فضلی

رتبه 592

ادبیات فارسی دانشگاه تهران

جواد تقی بیگی

603 رتبه

ادبیات عرب دانشگاه تربیت معلم تهران

همایون شاهمرادی

رتبه 640

روانشناسی دانشگاه تهران

امیرحسین بایرامی

رتبه686

حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

حامد رحیم زاده

رتبه 764

حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

محمد شیرزاد ایرج

رتبه 784

علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

بابک آقایی قرخبلاغ

رتبه 818

مدیریت بازرگانی دانشگا ه شاهد

محمد قرنینی

رتبه 836

فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران

Student

محسن مروتی

رتبه 863

حقوق دانشگاه سمنان

محمد امامی آذری خانقشلاقی

رتبه

فقه و مبانی حقوق دانشگاه شاهد

حسین آذر پیکان

رتبه

مدیریت بازرگانی آزاد تهران

حسین برزگران

رتبه

ادبیات عرب دانشگاه تهران

مهدی پرک

رتبه

حقوق دانشگاه امام صادق

سهیل پور بیرامی هیر

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران

رامین جعفر پور شام اسبی

رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

ساسان رجبی شرق

رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

دانیال رضایی

رتبه

مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

فرهاد زارعی

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

حماد سلیمی

رتبه

الهیات دانشکاه علامه طباطبایی

مسعود شریفی

رتبه

حقوق دانشگاه پیام نور

فرزاد شعبانی فر

رتبه

حسابداری دانشگاه آزاد تهران

محمد شکری

رتبه

حسابداری دانشگاه علم و فرهنگ

مرتضی شکری

رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان

دانیال شیخ میری

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد تهران

امیر صدیقی ممان

رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

امید صفایی زیبا

رتبه

ادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی

طهماسب طهماسبی

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد تهران

امیر حسین عابدی

رتبه

پول و بانکداری دانشگاه آزاد تهران

صادق عابدی

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

امید عالی مهر

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد ورامین

بهروز قدسی ممان

رتبه

حسابداری دانشگاه قم

فرامرز کهنمویی نائینی

رتبه

روانشناسی دانشگاه آزاد تهران

محمد گودرزی

رتبه

مدیریت بازرگانی دانشگاه اسلامشهر

مهداد گودرزی

رتبه

فقه و مبانی حقوق دانشگا غیر انتفاعی

حسین محمدیان

رتبه

حقوق دانشگا قم

ممجتبی مردانی

رتبه

فلسفه و حکمت دانشگاه قم

امیر معقولی

رتبه

مدیریت جهنگردی دانشگاه علامه طباطبایی

حسام موحدی مطلق

رتبه

مدیریت فرهنگی دانشگاه سوره

محمد میهن پرست

رتبه

حسابداری دانشگاه علم و فرهنگ

محسن ندائی

رتبه

حقوق دانشگاه شیراز

مهدی نمکی

رتبه

مدیریت دولتی دانشگاه آزاد تهران

احسان نیک نژاد

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد تهران

ا

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee