فارغ التحصیلان سال 81 - 80

Student

محمد پیری زاده

رتبه 115

مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

Student

یوسف علایی تکبلاغ

رتبه 159

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

Student

محرم بسی صفات

رتبه 520

مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

مجید ابوفاضلی

رتبه 579

حقوق دانشگاه امام صادق

Student

علی شاکر

رتبه 822

علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

Student

خلیل قره ها

رتبه 848

فقه و حقوق دانشگاه قم

Student

علی آقا گل

رتبه

فقه و حقوق دانشگاه امام صادق

Student

عماد ملا ابراهیمی

رتبه

فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی

Student

رسول بهروش

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

Student

مسعود اصفهانی

رتبه

علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

Student

سید ابراهیم پیشکار

رتبه

فلسفه دانشگاه قم

Student

مرتضی کوه بری

رتبه

حسابداری دانشگاه آزاد کرج

Student

حسین منصوری نژاد

رتبه

حسابداری دانشگاه آزاد کرج

Student

حمید صادق آلمانی

رتبه

علوم انتظامی تهران

Student

ابوالفضل درودگر

رتبه

مدیریت بازرکانی دانشگاه آزاد تهران

Student

سید مهدی فاطمی نویسی

رتبه

فقه و حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

مصطفی پور علی شهری

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد ورامین

Student

حمید سهرابی ام آباد

رتبه

فقه و حقوق دانشگاه آزاد شهرری

Student

بهروز شفقتی قره بلاغ

رتبه

Student

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee