فارغ التحصیلان سال 85 - 84

مصطفی وثاقی مهران

رتبه 31

حقوق دانشگاه علوم قضایی

مجتبی بیات

رتبه 39

حقوق دانشگاه تهران

علی قلی زاده

رتبه 92

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا معصومی راد

رتبه 146

حقوق دانشگاه علوم قضایی

محمد میرکاظمیان

رتبه208

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

امیرعباس صاحبقرانی ونداده

رتبه 337

حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

حسین ماهر اصل اغمیونی

رتبه 424

حقوق دانشگاه شاهد

محمود حاتمی

رتبه 511

مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

محمد فرزانه هل آباد

رتبه538

حقوق دانشگاه امام خمینی(ره)قزوین

ابراهیم علیزاده بیجار بنه

رتبه 608

روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی

حسین رضایی

رتبه 619

مدیریت بیمه دانشگاه علوم اقتصادی

اسماعیل صمدی

رتبه 662

مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

وحید میر نظامی

رتبه 688

حقوق دانشگاه قم

Student

مهدی دنگ چی

رتبه 718

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مصطفی منصوری

رتبه 726

حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

محمد گنجی لیسار

رتبه 733

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

امیر فدای دین

فقه و حقوق دانشگاه قم

زکریا ایزدی جید

ادبیات عرب دانشگاه تهران

سید مجتبی هاشمی

علوم سیاسی دانشگاه تهران

مهدی صبوری

فلسفه و حکمت دانشگاه تهران

محمد فودازی

خبرنگاری دانشگاه علامه طباطبایی

امیر حسین دوستدار

خبر نگاری دانشگاه علامه طباطبایی

علی شهبازی مستان آبادی

خبر نگاری دانشگاه علامه طباطبایی

امیر حسین بامه

روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی

حسین آبیار

ادبیات عرب دانشگاه تربیت معلم

حمید برادران

حسابداری دانشگاه علوم اقصادی

ابوالفضل پورمحمد تیلانجق

امور گمرکی دانشگاه علوم اقتصادی

ابوالفضل گلستانی

علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

هادی الله یاری بیک

حقوق دانشگاه شاهد

قاسم نساج

مدیریت آموزشی دانشگاه شاهد

وحید سید العلما

علوم اجتماعی دانشگاه اهواز

علی صلاح پور

حسابداری دانشگاه شاهرود

بهزاد علی بابایی نوغان سلفی

حسابداری دانشگاه همدان

میر سعید هاشمی کیوج

حقوق دانشگاه قم

ابراهیم حاجیان

حقوق دانشگاه قم

رضا موسوی ثمرین

فلسفه و حکمت دانشگاه قم

رضا رضایی خوبده

ادیان و عرفان دانشگاه مذاهب اسلامی

حسین امینیان

حقوق دانشگاه آزاد تهران

علی با همت

حسابداری دانشگاه آزاد تهران

عباس طهماسبی زاده کرده میهن

حقوق دانشگاه آزاد تهران

محسن کاویانی طالقانی مقدم

حقوق دانشگاه آزاد تهران

مهران طالبی میاب

حقوق دانشگاه آزاد دماوند

محمد کرمی

الهیات دانشگاه قزوین

پدرام مجتبایی

حقوق دانشگاه چالوس

امیر حسین مومنی

حقوق دانشگاه آزاد تهران

مرتضی ارشاد ایرنجی

رتبه

-

ا

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee