کادر آموزشی پایه یازدهم

یوسف شیرازی

مشاور تحصیلی

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روزهای حضور: شنبه و دوشنبه و پنجشنبه

محمدرضا خادمیان

پشتیبان تحصیلی

لیسانس مشاوره و راهنمایی

-

-

روزهای حضور: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

صمد شاکر

دبیر تاریخ2

فوق لیسانس تاریخ تمدن

-

-

روزهای حضور: دوشنبه و پنجشنبه

منوچهر خدایی

دبیر جغرافیا2

لیسانس تاریخ

-

-

روزهای حضور: چهارشنبه

بهزاد اندرز

دبیر جامعه شناسی2 و روانشناسی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

Email:andarz135@gmail.com

روزهای حضور: دوشنبه و چهارشنبه

علی اصغر قاسمی علایی

دبیر انسان و محیط زیست

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

-

Email: Ali_Allay@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

شهرام رنجبری

دبیر زبان انگلیسی2

فوق لیسانس زبان انگلیسی

-

Email:shahramranjbari@yahoo.com

روزهای حضور: شنبه و سه شنبه

اردشیر کبودوند

دبیر عربی2

فوق لیسانس ادبیات عرب

Email:akabodvand@yahoo.com

روزهای حضور: دوشنبه و چهارشنبه

بهمن شعبانزاده

دبیر فلسفه 1

دکتری تاریخ

-

-

روزهای حضور: یکشنبه و سه شنبه

حمیدرضا ملکی

دبیر ریاضی2 و کارگاه کارآفرینی

لیسانس ریاضی

-

-

روزهای حضور: یکشنبه و سه شنبه

ابراهیم غلامی نژاد

دبیر دینی 2

لیسانس فقه و حقوق

-

-

روزهای حضور: یکشنبه و سه شنبه

محسن یوسفی خواه

دبیر ورزش

لیسانس تربیت بدنی

-

-

روز های حضور: یکشنبه و سه شنبه

Copyright©2023 Best View 1024*768 Design by alaee