کادر آموزشی پایه دهم

یوسف شیرازی

مشاور تحصیلی

لیسانس آموزش عربی

-

-

روزهای حضور: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

سهیل شقاقی

پشتیبان تحصیلی

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روزهای حضور: سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه

عباس سرلک

دبیر ادبیات فارسی 1 و علوم و فنون ادبی1

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روزهای حضور: شنبه - یکشنبه و سه شنبه

امیرحسین صفی آریان

دبیر نگارش1

لیسانس عربی

روزهای حضور: دوشنبه

مسعود کریمی

دبیر اقتصاد و آمادکی دفاعی

فوق لیسانس تجارت و حقوق بین الملل

-

روزهای حضور: شنبه

سیدجلال حاج آقائی

دبیر زبان انگلیسی

فوق لیسانس زبان انگلیسی

-

روزهای حضور: یکشنبه

اردشیر کبودوند

دبیر عربی1

فوق لیسانس ادبیات عرب

-

Email: akabodvand@yahoo.com

روزهای حضور: دوشنبه و چهارشنبه

صمد شاکر

دبیر تاریخ

فوق لیسانس تاریخ تمدن

-

-

روزهای حضور: دوشنبه و پنجشنبه

مسعود علیزاده

دبیر جغرافیا

فوق لیسانس جغرافیا

-

روزهای حضور: شنبه

بهزاد اندرز

دبیر جامعه شناسی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

andarz135@gmail.com

روزهای حضور: دوشنبه و چهارشنبه

بهمن شعبانزاده

دبیر منطق

دکتری تاریخ

-

-

روزهای حضور: یکشنبه و سه شنبه

حمید رضا ملکی

دبیر ریاضی و آمار1

لیسانس ریاضی

-

-

روزهای حضور: یکشنبه و سه شنبه

ابراهیم غلامی نژاد

دبیر دینی 1

لیسانس فقه و حقوق

-

-

روزهای حضور : یکشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه

محسن یوسفی خواه

دبیر ورزش

لیسانس تربیت بدنی

-

-

روزهای حضور: یکشنبه وسه شنبه

Copyright©2023 Best View 1024*768 Design by alaee