کادر اجرایی

حسین خورشیدی

مدیر دبیرستان

دکتری ادبیات فارسی

-

Email:

روز های حضور : تمام ایام هفته

فرهاد میرحق

معاون آموزشی دبیرستان

لیسانس ادبیات فارسی

-

Email:

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهرزاد بختیاری

معاون انضباطی دبیرستان

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

-

Email: BakhtiariMehrzad@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

علی اصغر قاسمی علایی

معاون اجرایی

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

-

Email:Ali_Allay@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهدی باجلان

مربی پرورشی دبیرستان

فوق لیسانس تحقیقات آموزشی

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه

مهرداد رستمی

مشاور دبیرستان

لیسانس مهندسی کامپیوتر

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهار شنبه

مهدی اقبال

سرایدار

دیپلم

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

عباس اسفندی

خدمتگذار

دیپلم

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

Copyright©2023 Best View 1024*768 Design by alaee