جزوات درسی پایه دوازدهم

فلسفه 2

فارسی 3

نگارش 3

زبان خارجی 3

تربیت بدنی 3

آموزش بسکتبال آقای یوسفی خواه

آموزش والیبال آقای یوسفی خواه

آموزش پینگ پونگ آقای یوسفی خواه

آموزش فوتبال آقای یوسفی خواه

آموزش هندبال آقای یوسفی خواه

سلامت و بهداشت

مدیریت خانواده و سبک زندگی

تعلیمات دینی 3

عربی(ادبیات و علوم انسانی) 3

جزوه درسی عربی 3 آقای طورانی

عربی 10   -   درس1  درس2  درس3  درس4  درس5  درس6  درس7  درس8 

عربی 11   -   درس1  درس2  درس3  درس4  درس5  درس6  درس7 

عربی 12   -   درس1  درس2  درس3  درس4  درس5  مبحث ترجمه  سوالات کنکور 

علوم و فنون ادبی 3

ریاضی و آمار 3

فایل صوتی     فایل متنی     دنباله هندسی قسمت اول

فایل صوتی     فایل متنی     دنباله هندسی قسمت دوم

فایل صوتی     فایل متنی     دنباله هندسی قسمت سوم

فایل صوتی     فایل متنی     توان و ریشه

فایل صوتی     فایل متنی     تابع نمایی و رشد و زوال

فایل متنی     نمونه سوال دوازدهم

فایل متنی     سوالات کنکور

جغرافیا 3

تاریخ 3

جامعه شناسی 3

مطالعات فرهنگی

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee