اخبار دبیرستان

سال 91-90 با خوشی پایان یافت امید است آموخته های شما عزیزان در این دبیرستان توشه مناسبی برای دنیا و آخرتتان باشد- کادر دبیرستان فرهنگ16

 

   گفتگوی هفته

 

با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و اهمیت اطلاع رسانی در مورد برنامه های سال آتی در هفته ی اول با آقای درودگر مدیر دبیرستان فرهنگ در دفتر ایشان مصاحبه ای انجام داده ایم که در ادامه به شرح آن می پردازیم:     ادامه مطلب

     

Copyright 2011   Best View 1024*768

Design by alaee