فارغ التحصیلان سال 1401-1402

Student

محمد مددی قورتلمش

رتبه 343

حقوق دانشگاه قم

Student

فرزاد واعظی مستان آباد

رتبه 431

علوم نظامی دانشگاه امام حسین

Student

امیر محمد اسدی

رتبه 578

حقوق دانشگاه علوم تحقیقات

Student

محمد رضا اجاق فقیهی

رتبه 720

مدیریت امور گمرکی دانشگاه تهران

Student

یوسف توکلی قهی

رتبه 1239

حقوق دانشگاه شاهد

Student

سبحان قاری

رتبه 1300

ارتباطات دانشگاه تهران

Student

عرفان جهاندیده سقزچی

رتبه 1338

مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

Student

مسعود صادقی نیا

رتبه 1470

مدیریت مالی دانشگاه علم و فرهنگ

Student

پویا درگاهی

رتبه 1669

حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات

Student

ابوالفضل محمدی

رتبه 1856

مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

Student

امید رضوانی جورشری

رتبه 2056

مدیریت مالی دانشگاه علم و فرهنگ

Student

عرفان اسدی

رتبه 2069

ادبیات عرب دانشگاه علوم تحقیقات

Student

محمدمهدی محمدی

رتبه 2084

مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

Student

علیرضا اسعدی

رتبه 2088

تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

Student

امیر آخوندی

رتبه 2137

فقه و حقوق دانشگاه شاهد

Student

امیر عباس پور

رتبه 2355

حقوق دانشگاه علوم تحقیقات

Student

مهدی مجیدی بوسجین

رتبه 2875

حقوق دانشگاه تهرن شمال

Student

امیرعلی ساعدی

رتبه 3257

حسابداری دانشگاه شمسی پور

Student

امیر حسین حاجی پورامیرآبادی

رتبه 3326

حسابداری دانشگاه شمسی پور

Student

عباس حاجی محمدی توران پشتی

رتبه 3400

مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

Student

حسن انصافی مهربانی

رتبه 3452

فلسفه دانشگاه خوارزمی

Student

محمد رضا حسینی

رتبه 3783

حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات

Student

هادی گل محمدی تکبلاغ

رتبه 4200

مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

مهدی فهیمی

رتبه 4204

علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

Student

سیدمحمدحسین رجاء

رتبه 4306

مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

Student

حسین محمد علی نژاددلالی

رتبه 4312

-

Student

ابولفضل عابدینی

رتبه 4443

مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

محمدحسین اسدی

رتبه 4509

روانشناسی دانشگاه تهران شرق

Student

حامد خان آبادی قهی

رتبه 4621

-

Student

امیر محمد ساعدی

رتبه 4762

روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

سبحان غلامحسین

رتبه 5149

حقوق دانشگاه تهران مرکز

Student

حامد آرامش

رتبه 5236

حقوق دانشگاه تهران مرکز

Student

مهراد مهرپور

رتبه 5371

مدیریت دانشگاه تهران مرکز

Student

محمدمهدی پیشگر

رتبه 5559

مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

Student

محمد سجاد شیخ ربیعی

رتبه 5832

مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

Student

رضا محتشمی

رتبه 6142

تاریخ دانشگاه فرهنگیان

Student

محمد صالح سوری

رتبه 6736

مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

Student

امیر رضا اکبری

رتبه 6880

حقوق دانشگاه تهران شمال

Student

مهدی گودرزی

رتبه 6900

علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

Student

سجاد تقوی دیلمانی

رتبه 7036

روانشناسی دانشگاه پیام نور شهرری

Student

مهدی کرمی باصری

رتبه 7077

حسابداری دانشگاه علوم تحقطقات

Student

مجید نوری

رتبه 7751

حقوق دانشگاه تهران جنوب

Student

امیر حسین حسنی

رتبه 7819

حسابداری دانشگاه تهران مرکز

Student

جواد ناصر تبریزی

رتبه 8432

جغرافیا دانشگاه فرهنگیان

Student

امیر حسین متقی

رتبه 8481

حقوق دانشگاه تهران جنوب

Student

حسام کرمی

رتبه 8590

میدیریت بازرگانی دانشگاه

Student

علیرضا خیرخواه مونسی

رتبه 8836

حقوق دانشگاه تهران مرکز

Student

محمدجواد حمیدیان

رتبه 9034

علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

Student

ابوالفضل گودرزی

رتبه 9084

مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

Student

امیررضا کبودوند

رتبه 9334

حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات

Student

مهدی یار سعیدی

رتبه 9427

حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات

Student

امیر محمد نجف زاده

رتبه 9744

اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات

Student

امیرمهدی آقاجانی هوجقان

رتبه 10138

حقوق دانشگاه تهران شمال

Student

عرفان ملکی

رتبه 11441

حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات

Student

حسین جعفرنیا

رتبه 12079

علوم سیاسی دانشگاه علوم تحقیقات

Student

احمدرضا عباسقلی زاده

رتبه 12249

روزنامه نگاری دانشگاه پیام نور شهرری

Student

احسان نادمی

رتبه 12815

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران مرکز

Student

محمدمهدی شکرزاده مشتقین

رتبه 12878

حقوق دانشگاه تهران غرب

Student

سید علی رضا رافعی

رتبه 13226

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران غرب

Student

شاهرخ حسین زاده سقرچی

رتبه 15118

روانشناسی دانشگاه تهران شرق

Student

سید محسن افسری

رتبه 16112

حقوق دانشگاه تهران جنوب

Student

بهنام نکونام

رتبه 17091

-

Student

دانیال شیخلوی اقدم

رتبه 17361

حقوق دانشگاه تهران غرب

Student

محمدمهدی شیری

رتبه 17712

روانشناسی دانشگاه تهران مرکز

Student

امیر محمد حقیقت شناس

رتبه 18686

حقوق دانشگاه پیام نور

Student

امیر حسین ورمزیار

رتبه 24638

-

Student

مهران اکبری

رتبه 27000

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران جنوب

Student

حمیدرضا رنجبر مشتقین

-

-

Copyright©2023 Best View 1024*768 Design by alaee